English Nederlands
Handicom

Ontwikkeling van computer- en communicatiehulpmiddelen voor gehandicapten

Wie zijn onze klanten?

Ons uiteindelijke doel is de gehandicapte zelf te voorzien van de gewenste en/of benodigde computer- en communicatiehulpmiddelen.
Om deze doelstelling te kunnen verwezenlijken is samenwerking met andere bedrijven, instellingen en organisaties onmisbaar. Ons klantenbestand is dan ook heel gevarieerd. Wij verkopen aan, en werken samen met: