English Nederlands
Handicom

Ontwikkeling van computer- en communicatiehulpmiddelen voor gehandicapten

Welkom bij Handicom!

Handicom staat voor advies en ontwikkeling van computer- en communicatie-hulpmiddelen voor gehandicapten.
Wij richten ons op het raakvlak tussen de handicap enerzijds en computers & communicatie anderzijds. Vandaar de naam:

Handicom

Veel gehandicapten kunnen niet goed communiceren met anderen en niet goed met een computer omgaan. Ze staan voor een kloof. Wij proberen deze kloof te overbruggen, voornamelijk door nieuwe software te ontwikkelen.

Stel dat je niet kunt praten, geïsoleerd bent en aan huis of zelfs aan bed gebonden, dat je niet kunt lezen of schrijven, dat je blind of doof bent... En dat je dan met elektronica of een PC met de juiste software kan communiceren met andere mensen, of werken, leren, spelen... Er gaat een wereld voor je open!
Er zijn onnoemelijk veel leuke en nuttige gebruiksmogelijkheden, niet alleen voor mensen met een motorische of zintuiglijke handicap, maar ook voor mensen met een verstandelijke handicap.

Ook therapeuten, zoals logopedisten, kunnen baat hebben bij het werken met speciale hard- en software. Hoeveel van hun kostbare tijd gaat er niet verloren aan knip- en plakwerk? Een aantal werkzaamheden kan veel efficiënter worden gedaan met de computer als gereedschap. Daarom hebben wij ook voor therapeuten diverse ondersteunende computerprogramma's ontwikkeld. Zo kunnen zij zich meer richten op het contact met de patiënt!

Met de computer en de juiste bedieningsapparatuur kan iedere gehandicapte, zolang hij of zij dat wil, dingen doen die voorheen onmogelijk leken. Het zal niet altijd zo snel en efficiënt gaan als bij anderen, maar het kán. En er kan steeds meer!