English Nederlands
Handicom

Ontwikkeling van computer- en communicatiehulpmiddelen voor gehandicapten

Comspec & ComLink

Het project: Comspec

Het is meestal niet eenvoudig om hard- en software aan elkaar te koppelen en ze te laten samenwerken. Denk bijvoorbeeld aan bedieningsschakelaars, plaatjessoftware en spraaksynthesizers. Makers en gebruikers van revalidatie-software ondervinden lopen daardoor vaak tegen problemen aan.
Om die reden is in Comspec, een Europees project dat liep tot 1998, gewerkt aan standaards voor programmatuur voor gehandicapten.
In de loop van het project zijn er verschillende componenten gemaakt volgens de Comspec-definities.
Daarnaast is ComLink ontwikkeld, een programma waarmee componenten die aan de standaards voldoen, samengevoegd kunnen worden tot één applicatie.

Handicom is het Nederlandse contactadres voor Comspec. Neem contact met ons op als u interesse heeft in de Comspec-definities.

De software: ComLink

Logo ComLink

ComLink is te vergelijken met een bouwdoos. Verschillende bouwstenen kunnen met ComLink gemakkelijk worden samengevoegd tot één applicatie. Dat kan bijvoorbeeld een sprekende klok zijn, of omgevingsbesturing, een lesprogramma of een spelletje.

Een ComLink applicatie is teamwork. Een technisch geschoolde medewerker van bijvoorbeeld een revalidatie-instelling kan de applicatie ontwerpen.
De logopedist maakt de applicatie gebruiksklaar door de taal-componenten in te voegen; de logopedist hoeft daarvoor de achterliggende techniek niet te begrijpen.
De eindgebruiker kan zelfstandig, of met hulp van zijn begeleider, kleine veranderingen doorvoeren, bijvoorbeeld: de cursorsnelheid bijstellen.
Het pakket is enorm flexibel. De therapeuten die het pakket geëvalueerd hebben, waren dan ook enthousiast.

Vier 'editors'

Afhankelijk van zijn taak in het geheel, gebruikt ieder een bepaald onderdeel, of enkele onderdelen, van ComLink. ComLink bestaat uit vier 'editors':

Meer weten? Ga verder naar de ComLink pagina's (Engelstalig).

Systeemeisen

ComLink is geschreven in Java, een multi-platform programmeertaal. ComLink is echter alleen geschikt voor het Windows 95 platform, omdat sommige componenten (zoals gedigitaliseerde spraak en de bedieningsschakelaars) platform-specifiek zijn. Windows 95 of Windows NT is dus vereist.
Om ComLink goed te kunnen laten draaien is verder minimaal een Pentium 166 met 32 MB RAM nodig. Bij volledige installatie neemt het programma 18 MB op de harde schijf in beslag, bij minimale installatie 8,2 MB.
Daarnaast moet JRE (Java Runtime Environment) op de machine geïnstalleerd zijn. Is dat nog niet het geval, dan kunt u JRE apart downloaden (zie de website van Sun. (N.B. Comlink is ontwikkeld m.b.v. versie 1.1 en niet getest met latere versies.)

De volledig functionele, Engelstalige demo-versie kunt u hier downloaden: ComLink.zip. Dit zip-bestand is 7,4 MB groot en bevat ComLink versie 1.0.