English Nederlands
Handicom

Ontwikkeling van computer- en communicatiehulpmiddelen voor gehandicapten

Gebarenblik

Het project

Gebarenblik logoGebarenblik is software voor het aanleren en oefenen van Weerklank-gebaren. Weerklank-gebaren zijn speciaal voor verstandelijk gehandicapte doven ontwikkelde of aangepaste gebaren.

Op de Gebarenblik-cd-rom staan onder andere video's en foto's van de ruim 1000 gebaren.
Handicom was in dit project verantwoordelijk voor het programmeerwerk.

Een belangrijke reden om deze software te ontwikkelen, was dat er in de vele verschillende instellingen in Nederland meestal verschillende gebaren (en verschillende pictogramsystemen) worden gebruikt. Wanneer een bewoner verhuist naar een andere instelling blijkt hij opeens een andere taal te spreken dan de anderen. Dit kan voorkomen worden wanneer veel instellingen Gebarenblik gaan gebruiken.

Projectpartners

Sterrebos, een Roosendaalse instelling voor zorgverlening aan verstandelijk gehandicapten, was initiatiefnemer van het project.
Onder toezicht van de Weerklank zorgde Schepens produkties voor de totstandkoming van het beeldmateriaal.
Handicom deed het programmeerwerk.
Een groot aantal instellingen heeft meegewerkt aan de evaluatie van de programma's.
rdgKompagne brengt Gebarenblik op de markt.

De software

Gebarenblik bestaat uit 3 delen, te weten Print, Encyclopedie en Oefenen.

Gebarenblik wordt verkocht door

rdgKompagne
Winthontlaan 200
3526 KV Utrecht
Telefoon: 030-2870564.

Om Gebarenblik te kunnen draaien heeft u een multimedia-computer nodig, met een processor van minimaal 166 MHz en Windows 95, 16 Mb RAM en 550 Mb ruimte op de harde schijf.

Gebarenblik Print

Met Gebarenblik Print kunnen oefenboekjes worden samengesteld en afgedrukt. Een gebarenoefenboek bevat foto's van gebaren in combinatie met een of meer pictogrammen. Daarmee kan de bewoner de gebaren zelfstandig oefenen. Als er daarnaast een omschrijving bij staat hoe het gebaar moet worden gemaakt, kunnen de boekjes ook door anderen worden gebruikt om gebaren in op te zoeken of aan te leren.

Het handmatig samenstellen van deze boekjes kost veel tijd. Met het printgedeelte van Gebarenblik heeft de logopedist geschikt materiaal bij de hand en is knip- en plakwerk overbodig.

Dit printprogramma werkt met behulp van vaste sjablonen, die kunnen worden ingevuld met gebaarfoto's, gebaaromschrijvingen, woorden, onderwerpfoto's en pictogrammen uit 5 verschillende systemen, namelijk Bliss, PCS, Vijfhoek, Beeldlezen en Beta.

Gebarenblik Encyclopedie

Gebarenblik Encyclopedie is bedoeld voor begeleiders, familie en anderen uit de omgeving van de verstandelijk gehandicapte. Zij kunnen hiermee gebaren en pictogrammen bij een woord opzoeken.

Gebarenblik Oefenen

Gebarenblik Oefenen bestaat uit het programma Leren en het spelletje Memory. Deze programma's hebben een eenvoudige interface, zodat de verstandelijk gehandicapte er zelf mee kan werken.

Leren is een imitatie-programma. De logopedist bepaalt vooraf welke gebaren opgenomen worden in een oefensessie voor een bepaalde bewoner. Deze oefenreeks kan vervolgens worden opgeslagen. Wanneer dit bestand later wordt opgevraagd, verschijnt de eerste video stilstaand op het scherm, met daarnaast een plaatje (pictogram of foto). De video kan worden afgespeeld door er op te klikken. Onder het plaatjesvak staan een aantal knoppen waarmee de andere plaatjes kunnen worden opgeroepen. Verder staat er op het scherm slechts een grote 'volgende'-knop, waarmee de reeks kan worden doorlopen.

Ook bij het spelletje Memory kan de begeleider vooraf instellen welke woorden moeten worden gebruikt. Daarnaast kan o.a. worden ingesteld met hoeveel kaarten er wordt gespeeld en welke plaatjes er gebruikt worden. De mogelijkheid bestaat om met twee bibliotheken naast elkaar te werken, zodat bijvoorbeeld een gebaarfoto bij het bijbehorende PCS-pictogram moet worden gezocht.
De bedoeling is Gebarenblik in de toekomst uit te breiden met meer spelletjes, waarmee de gebruiker spelenderwijs de gebaren kan leren gebruiken in verschillende situaties. De nadruk zal daarbij komen te liggen op een meer interactief gebruik van de gebarentaal.

Beeld- en videomateriaal

Gebarenblik bevat video's en foto's van de ruim 1000 Weerklank-gebaren. De gebaren zijn niet alleen gekoppeld aan woorden maar ook aan verschillende pictogramsystemen en foto's. Daardoor wordt de betekenis van het gebaar duidelijk gemaakt op een manier die te begrijpen is voor de verstandelijk gehandicapte.
De volgende pictogrambibliotheken kunnen in Gebarenblik worden opgenomen: PCS, Bliss, Vijfhoek, Beeldlezen en Beta. De mogelijkheid bestaat het programma te bestellen met slechts een paar van deze bibliotheken.