English Nederlands
Handicom

Ontwikkeling van computer- en communicatiehulpmiddelen voor gehandicapten

Sesam

Eemeroord, een zorginstelling voor verstandelijk gehandicapten in Baarn, organiseerde in 1996 twee 'demonstratieprojecten'.
Het doel daarvan was, te laten zien op welke manier computers kunnen worden ingezet in zorginstellingen en speciale woonvormen voor verstandelijk gehandicapten.
Handicom nam in deze projecten het programmeerwerk voor zijn rekening. De prototypes Vertel mij... (een digitale agenda) en Sesam (schil om Windows) waren hiervan het resultaat.

Het project

SESAM icoon Er zijn computerprogramma's om mee te spelen, tekenen, schrijven, rekenen... Handig en leuk, ook voor verstandelijk gehandicapten. Voor de meeste verstandelijk gehandicapten is het echter niet weggelegd om zelfstandig met de computer aan de slag te gaan. Er kan dan immers heel veel misgaan; documenten worden onbedoeld gewijzigd, instellingen per ongeluk veranderd...
Hoe is dit probleem te verhelpen? Deze vraag stond centraal in het project 'Sesam'.

Handicom heeft aan dit project meegewerkt door een prototype te ontwikkelen van het programma Sesam. Sesam is een menuprogramma voor verstandelijk gehandicapten, waarmee men vooraf kan bepalen welke programma's toegankelijk zijn voor verstandelijk gehandicapte gebruikers.

Het prototype wordt hieronder uitgebreid beschreven. Het is echter niet uitontwikkeld tot een volledig functionerend eindproduct. Daarom is het niet verkrijgbaar, ook niet als demo.

De software (prototype)

Sesam zit als een schil om het besturingssysteem (Windows) heen. Daarmee zijn veel 'gevaarlijke' instelmogelijkheden van Windows veilig afgeschermd. Windows blijft dus wel op de computer aanwezig; het wordt gebruikt als Sesam afgesloten is.

SESAM scherm De interface is grafisch opgebouwd zodat de gebruiker niet hoeft te kunnen lezen. Het openingsscherm bevat de foto van de gebruiker, of meerdere foto's als er meerdere gebruikers zijn. Heeft de gebruiker zijn of haar foto aangewezen ofte wel geselecteerd, dan verschijnen op het scherm de programma's die hij/zij kan gebruiken. De gebruiker hoeft alleen maar het gewenste programma aan te wijzen. Het programma wordt opgestart en kan gebruikt worden. Na het afsluiten van dat programma verschijnt opnieuw het Sesam-scherm.
Het aanwijzen of selecteren van een foto, plaatje of knop op het beeldscherm kan met behulp van een toetsenbord, muis, joystick of, in het geval van een aanraakscherm, met de hand.

De (technisch) begeleider of 'beheerder' die het programma gebruiksklaar maakt, ziet dezelfde schermen als de gebruiker(s), maar hij heeft de mogelijkheid om die schermen te wijzigen. Zo kan hij per gebruiker instellen, tot welke programma's de gebruiker toegang heeft en welke instellingen voor die programma's gelden.

Verschillende gebruikers

Verschillende computergebruikers kunnen toegang hebben tot hetzelfde programma, maar ieder met totaal verschillende instellingen voor dit programma. Voor een en hetzelfde spelletje kan bijvoorbeeld per gebruiker een ander spelniveau worden ingesteld.
Wanneer een gebruiker in het programma instellingen kan wijzigen, bijvoorbeeld door te switchen naar een ander spelniveau, dan blijven de instellingen voor de andere gebruikers zoals ze waren.