English Nederlands
Handicom

Ontwikkeling van computer- en communicatiehulpmiddelen voor gehandicapten

Sign PS

SignPrintSysteem icoon Veel dove mensen hebben een relatief kleine woordenschat als het gaat om de taal die in hun omgeving gesproken wordt. Als gevolg daarvan is hun lees- en schrijfvaardigheid vaak beperkt. Deze beperking zou er niet zijn als ze konden lezen en schrijven in gebarentaal.
In het project Sign Printing System (SignPS) is er, na het in kaart brengen van een aantal kenmerken van gebaren, nagedacht hoe men gebaren het beste op papier kan weergeven. Het doel van het project was, doven in staat stellen om op de computer in gebarentaal te schrijven.

Van driedimensionaal naar tweedimensionaal

Gebaren, zoals die door dove mensen worden gebruikt, zijn dynamische, driedimensionale visuele symbolen. Woorden worden weergegeven met behulp van verschillende letters. Gebaren zou je ook kunnen opdelen in verschillende eenheden: de vorm en de beweging van de handen, de exacte plaats van de handen en de afstand tot het lichaam, de gezichtsuitdrukking.
Met de SignPS software moesten deze eenheden gecombineerd worden en tweedimensionaal weergegeven op papier.

De Sign Editor is gemoderniseerd en toegevoegd aan Symbol for Windows. De met de Sign Editor gemaakte gebarendatabases zijn te gebruiken in alle andere Symbol for Windows programma's, waaronder de Document Maker.
Voor het werken met uitsluitend de gebarendatabase komt er nog een apart pakket uit: Salute

Prototypes: Sign Editor en Document Editor

Handicom heeft de prototypes ontwikkeld van software waarmee doven gebaren kunnen tekenen en documenten in hun 'eigen taal' kunnen maken en printen.
De software om gebarentaal-teksten te schrijven en uit te printen bestaat uit twee modules: Sign Editor en Document Editor.

Sign Editor

Met de Sign Editor kunnen gebaren worden aangemaakt en bewerkt. De gebaren worden opgeslagen in een gebarendatabase.
De Sign Editor ziet er op scherm uit als een soort gebarenfabriek vol met handjes, bewegingen en verschillende mimiek.
Wilt u een afbeelding zien van de Sign Editor? Bekijk een screenshot...

Document Editor

SignPS document
Om daadwerkelijk in gebarentaal te kunnen schrijven en uitprinten werd de SignPS Document Editor ontwikkeld. Het is als het ware een tekstverwerker, die niet met het alfabet werkt maar met de gebaren die in de database zijn opgeslagen.
Het programma kan gebaren opzoeken op basis van opgegeven karakteristieken, zoals de handvorm en/of bewegingen. Door een kenmerkende handvorm, beweging of gezichtsuitdrukking in te voeren kunnen snel gebaren worden geselecteerd.

TIDE project

Het SignPS project werd gesubsidieerd door de Europese Unie in het kader van het TIDE (Technology Initiative for Disabled and Elderly People) programma (1994-1997).

De projectpartners waren:
- MicroCentre, University of Dundee, GB
- Department of Technical Computer Science, RWTH Aken, DL
- IRV, Hoensbroek, NL
- RNR, Amsterdam, NL
- Handicom.