English Nederlands
Handicom

Ontwikkeling van computer- en communicatiehulpmiddelen voor gehandicapten

KijkStad

KijkStad logoKijkstad is een virtuele gemeenschap voor jongeren die voor de communicatie gebruik maken van grafische symbolen.
In KijkStad (www.kijkstad.nl), kunnen leden van alles doen: contacten leggen via chat en e-mail, informatie opvragen en uitwisselen, spelletjes doen, leren, enzovoorts.
De jongeren voor wie Kijkstad bedoeld is, kunnen niet of nauwelijks overweg met gewone tekst. Toegang tot Internet en e-mail is voor hen alleen mogelijk via grafische symbolen of eenvoudige tekst.
KijkStad heeft voor deze doelgroep een eigen plek op het Internet gerealiseerd waarin ze zelfstandig, op eigen wijze, in eigen tempo en via de eigen taalvorm hun weg kunnen vinden.

Praatstad

KijkStad is ontwikkeld in het project "Praatstad". Het was een technologisch ontwikkelproject, gecombineerd met een trainingsprogramma en een test met vijf kinderen uit de doelgroep.
Initiatiefnemer was de BOSK, een vereniging van motorisch gehandicapten en hun ouders.
De andere projectpartners waren:

Het project liep van medio maart 2000 tot september 2001 en werd gefinancierd door de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK), te Amsterdam.