English Nederlands
Handicom

Ontwikkeling van computer- en communicatiehulpmiddelen voor gehandicapten

Vertel mij...

Eemeroord, een zorginstelling voor verstandelijk gehandicapten in Baarn, organiseerde in 1996 twee 'demonstratieprojecten'.
Het doel daarvan was, te laten zien op welke manier computers kunnen worden ingezet in zorginstellingen en speciale woonvormen voor verstandelijk gehandicapten.
Handicom nam in deze projecten het programmeerwerk voor zijn rekening. De prototypes Vertel mij... (een digitale agenda) en Sesam (schil om Windows) waren hiervan het resultaat.

Het project

Vertel mij... icoon ...wat ga ik vanmiddag doen?
...met wie?
...wat eten we vanavond?
...wanneer heb ik corvee?

In zorginstellingen en speciale woonvormen voor verstandelijk gehandicapten wordt vaak gewerkt met foto's en plaatjes om activiteiten voor de bewoners in beeld te brengen.
Dat dit ook heel goed met de computer kan worden gedaan, bleek uit het project 'Vertel mij...'.
Handicom ontwikkelde op verzoek van Eemeroord een prototype van Vertel mij..., een digitaal informatiesysteem voor verstandelijk gehandicapten. Het biedt agenda- en andere informatie op begrijpelijke, grafische wijze aan, per persoon en/of groepsgewijs. Dit pakket zou ideaal zijn om te installeren op een informatiezuil, in combinatie met een aanraakscherm.

Het prototype wordt hier uitgebreid beschreven. Het is echter niet uit-ontwikkeld tot een volledig functionerend eindproduct. Daarom is het niet verkrijgbaar, ook niet als demo.

De software (prototype)

Persoonsgebonden agenda's

Het openingsscherm bevat een of meer rijen met foto's van bewoners. De bewoner kan zijn foto aanwijzen (met de hand in het geval van een aanraakscherm) of selecteren (met muis, toetsenbord of joystick). Hij krijgt dan toegang tot zijn eigen, persoonsgebonden agenda.
De agenda bestaat uit plaatjes, die de activiteiten en de volgorde daarvan weergeven. Alle dagen van de week zijn zichtbaar, maar de agenda voor 'vandaag' krijgt het accent.

extra dag-info

Extra informatie per activiteit

Selecteert de bewoner een activiteit, dan verschijnt op het scherm (alweer in de vorm van plaatjes) extra informatie over die activiteit. Als de activiteit 'boodschappen doen' is, dan bevat de extra informatie bijvoorbeeld plaatjes van de groenten die gekocht moeten worden, of foto's van de winkels die bezocht zullen worden.
Daarnaast kan de extra informatie foto's bevatten van bijvoorbeeld twee medebewoners (maximaal zes) en een begeleider (maximaal 4); met deze personen gaat de bewoner boodschappen doen.

Wat staat er in het Plakboek?

Op het agendascherm is ook een knop 'Plakboek' te zien. In het plakboek kan met plaatjes worden bijgehouden aan welke activiteiten iemand de laatste tijd heeft deelgenomen. Achter ieder plaatje in het plakboek zit weer een extra-informatie-scherm.

De agenda bijwerken

De agenda up to date houden is uiteraard de taak van de begeleider of de 'beheerder'. De beheerder krijgt dezelfde schermen te zien, met dit verschil dat hij de beschikking heeft over menu's om de inhoud van de schermen te wijzigen.
De gegevens over bewoners en veel voorkomende activiteiten, met de bijbehorende foto's en plaatjes, hoeven maar één keer te worden ingevuld.