English Nederlands
Handicom

Ontwikkeling van computer- en communicatiehulpmiddelen voor gehandicapten

World Wide Augmentative and Alternative Communication (WWAAC)

WWAAC heeft een eigen website (www.wwaac.eu). De website is Engelstalig.
Handicom heeft op basis van de uitkomsten van dit project de Hubble browser ontwikkeld. Een e-mail- en een chatprogramma volgen.

WWAAC logoWWAAC staat voor World-Wide Augmentative and Alternative Communication, oftewel wereldwijde ondersteunde communicatie. Het doel van dit project was, het Internet beter toegankelijk te maken voor mensen met een communicatie-, taal- of cognitieve handicap.
Een beter toegankelijk Internet, dat kan betekenen dat...
...gebruikers van Ondersteunde Communicatie met elkaar e-mailen, waarbij ieder de e-mails in zijn eigen symbooltaal leest en schrijft
...iemand met afasie zelfstandig kan browsen
...gebruikers van ondersteunde communicatie e-mailen met personen die geen symbolen gebruiken
...webpagina's van allerlei organisaties toegankelijk zijn voor mensen met een communicatieve handicap.

Projectonderdelen

Het project bestond in grote lijnen uit vier componenten:

  1. Onderzoek naar taalondersteuning
  2. Onderzoek naar taakgerichte ondersteuning
  3. Ontwikkeling van speciale Internet applicaties (browser en e-mailprogramma)
  4. Ontwikkeling van richtlijnen en hulpmiddelen voor makers van webpagina's

Op basis van de beide onderzoeksactiviteiten zijn richtlijnen opgesteld die de communicatie tussen softwareproducenten en de compatibiliteit van hun producten kunnen ondersteunen.

Projectpartners

Het projectconsortium werd gevormd door:

Handicom was projectleider.

Financiering

Dit project is mede gefinancierd door de Europese Commissie, via het vijfde-kaderprogramma IST (Information Society Technologies).

Het project is gestart in januari 2001 en is eind 2004 afgerond.